Web design
Những năm trước đây, các doanh nghiệp phát triển và có tiềm lực về tài chính mới nghĩ đến chuyện xây dựng trang web chỉ để quảng bá thương hiệu. Ngày nay khi thành lập doanh nghiệp mới, người ta

Xem chi tiết:

Những năm trước đây, các doanh nghiệp phát triển và có tiềm lực về tài chính mới nghĩ đến chuyện xây dựng trang web chỉ để quảng bá thương hiệu. Ngày nay khi thành lập doanh nghiệp mới, người ta nghĩ đến việc thiết kế website đầu tiên. Nếu website của một doanh nghiệp mới thành lập phát triển, có nghĩa là doanh nghiệp đó phát triển và ngược lại là điều hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là các tổ chức hay cá nhân phân phối hàng hóa.

Công ty chúng tôi nhận làm thiết kế website cho khách hàng với các tiêu chí tuyệt vời sau:

  • Trông tuyệt vời!
  • Tuân thủ Google (và các công cụ tìm kiếm khác)
  • Dễ dàng điều hướng
  • Tải nhanh
  • Sử dụng phần mềm cao cấp
  • Hiển thị tốt ở nhiều thiết bị khác nhau (responsive)
  • Tập trung tối ưu hóa tìm kiếm (SEO)