Tên miền hay còn gọi là domain là một địa chỉ dẫn đến trang web của bạn. Mỗi tên miền là một địa chỉ duy nhất để vào trang web, tên này không có sự trùng lặp, có chẳng chỉ khác nhau ở phần đuôi tên miền.

Ở Việt nam có 2 dạng tên miền, một là các tên miền quốc tế, hai là các tên miền có đuôi .vn do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp.

Tên miền sẽ gắn liền với thương hiệu hàng hóa, dịch vụ… nếu như bạn có chiến lược phát triển lâu dài.

  • Chi phí đăng ký tên miền quốc tế dạng .com; .net; …
  • Chi phí đăng ký tên miền có đuôi .vn chúng tôi cung cấp theo đúng giá của Bộ TTTT cung cấp.